Uchwała I/1/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nadania nazw ulic dla terenów miejscowości Studzieniec