Jesteś tutaj:   

Rok 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. dowozu dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem, zamieszkałego na terenie

 Gminy Chodzież do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Specjalnego "Marcinek"

Aneta Kania w Pile

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienie na realizację zadania

 "Świadczenie usług w zakresie audytu wewnętrznego w Gminie Chodzież"