Jesteś tutaj:   

Rok 2017

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku

GMINA CHODZIEŻ/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODZIEŻY
realizujący w partnerstwie z
PLACÓWKĄ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO EURO CONSULTING W PILE
Projekt
"Aktywna integracja - Twoja szansa!"
nr RPWP.07.01.02-30-0027/16
zaprasza do złożenia oferty na:
przeprowadzenie grupowych treningów kompetencji i umiejętności społecznych
 
Zapytanie

Zapytanie ofertowe - Budowa Skatepark w Zacharzynie

Zapytanie ofertowe - Budowa Skatepark w Zacharzynie

Przedmiotem zapytania jest realizacja operacji pn. : "Centrum rekreacji turystyczno-krajoznawczej w Milczu" .

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na dwa zadania (części) tj.

 

a) Zadanie nr 1 wg  kosztorysu ofertowego 19/11/2016: Wykonanie małej infrastruktury we wsi Milcz, działka nr 163.

 

b) Zadanie nr 2 wg kosztorysu ofertowego WS 30/11/2016: Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Milczu, działka nr 163.

 

 

Zapytanie ofertowe: Kulturystyczna ścieżka zdrowia w miejscowości Stróżewo

Zapytanie ofertowe - Budowa Skatepark w Zacharzynie

Drugie zapytanie - roboty remontowe wewnętrzne WC Pietronki

Zaproszenie do składania ofert Kulturystyczna ścieżka zdrowia Stróżewo

DRUGIE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BUDOWĘ MIEJSCA REKREACJI

DRUGIE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA RENOWACJĘ KAPLICZKI PRZYDROŻNEJ