Jesteś tutaj:   

Rok 2019

Zapytanie ofertowe Nr 1/ZW/2019 prowadzone w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców.

Nazwa operacji : Stanica w Trójmieście- miejsce obsługi turystyki pieszej i rowerowej poprzez remont i modernizację istniejącej Sali wiejskiej

Zapytanie ofertowe Nr SG.1/KS/2019

Całoroczne utrzymanie boiska sportowego oraz terenów zielonych wraz ze stawem przy kościele w Stróżewie

ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone w trybie rozeznania rynku

GMINA CHODZIEŻ/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODZIEŻY
realizujący w partnerstwie z
PLACÓWKĄ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO EURO CONSULTING W PILE
Projekt
?Aktywna integracja ? Twoja szansa!?
nr RPWP.07.01.02?30?0027/16
zaprasza do złożenia oferty na:
przeprowadzenie grupowych treningów kompetencji i umiejętności społecznych

Informacja

Wybór wykonawcy :  Biuro SULTUM  Sylwia Brzechwa,  Koszalin

Zapytanie ofertowe Nr 1/ZW/2019

Nazwa operacji : Stanica w Trójmieście- miejsce obsługi turystyki pieszej i rowerowej poprzez remont i modernizację istniejącej Sali wiejskiej

 

Zapytanie ofertowe Nr 1/KS/2019

Nazwa operacji : Rybolandia budowa ścieżki rekreacyjno-turystycznej w Milczu