RB-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009