Rb-28S miesięczne/roczne sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września 2021

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września 2020

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 stycznia 2020

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września 2018

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września 2017

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30czerwca 2017

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2017

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września 2015

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2015

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września 2014

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września 2013

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września 2012

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września 2011

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września 2010

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2009

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września 2007

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2007

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2010

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września 2009

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2009

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września 2008

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2008

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2007 (zbiorczo)

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2007 (jednostka samorządu)