RB - 28 NWS Sprawozdanie z wykonania wydatków

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015r.