Opinie do budżetu RIO

Opinia RIO dot. wykonania budżetu za 2020

Opinia dot. sfinansowania deficytu budżetu ustalonego w budżecie na 2021r.

Opinia RIO dot. planowanej kwoty długu Gminy Chodzież 2021r.

Opinia RIO dot. budżetu na 2021r. oraz prognozy wieloletniej

Opinia dot. sfinansowania deficytu budżetu ustalonego w budżecie na 2021r.

Opinia RIO dot. wykonania budżetu za I półrocze 2020

Opinia RIO dot. wykonania budżetu za 2019

Opinia RIO dot. planowanej kwoty długu Gminy Chodzież 2020r.

Opinia dot. sfinansowania deficytu budżetu ustalonego w budżecie na 2020r.

Opinia RIO dot. budżetu na 2020r. oraz prognozy wieloletniej

Opinia dot. sfinansowania deficytu budżetu ustalonego w budżecie na 2020r.

Opinia RIO dot. wykonania budżetu za I półrocze 2019

Opinia RIO dot. wykonania budżetu za 2018

Opinia dot. sfinansowania deficytu budżetu ustalonego w budżecie na 2019r.

Opinia dot. deficytu budżetu ustalonego w budżecie na 2019r.

Opinia RIO dot. budżetu na 2019r. oraz prognozy wieloletniej

Opinia RIO dot. wykonania budżetu za I półrocze 2018

Opinia RIO dot. wykonania budżetu za 2017

Opinia RIO dot. planowanej kwoty długu Gminy Chodzież 2018

Opinia dot. sfinansowania deficytu budżetu ustalonego w budżecie na 2018r.

Opinia RIO dot. budżetu na 2018r. oraz prognozy wieloletniej

Opinia RIO dot. wykonania budżetu za I półrocze 2017

Opinia RIO dot. wykonania budżetu za 2016

Opinia RIO dot. planowanej kwoty długu Gminy Chodzież

Opinia dot. sfinansowania deficytu budżetu ustalonego w budżecie na 2017r.

Opinia RIO do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Opnie RIO do budżetu 2017r.

Opinia dot. sfinansowania deficytu budżetu ustalonego w projekcie na 2017r.

Opinia RIO dot. wykonania budżetu za I półrocze 2016

Opinia RIO dot. wykonania budżetu za 2015

Opinia dot. sfinansowania deficytu budżetu na 2016r.

Opinia RIO dot. planowanej kwoty długu Gminy Chodzież

Opinia RIO do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Opnie RIO do budżetu 2016r.

Opinia dot. sfinansowania deficytu budżetu ustalonego w projekcie na 2016r.

Opinia RIO dot. wykonania budżetu za I półrocze 2015

Opinia RIO dot. wykonania budżetu za 2013

Opinia RIO dot. spłaty kredytu przez Gminę Chodzież 2015

Opinia RIO dot. wykonania budżetu za 2014

Opinia dot. sfinansowania deficytu budżetu ustalonego w projekcie na 2015r.

Opinia dot. prawidłowości planowanej kwoty długu na 2015r.

Opinia RIO do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Opnie RIO do budżetu 2015r.

Opinia RIO dot. planowanego deficytu Gminy Chodzież na 2015r.

Opinia RIO dot. wykonania budżetu za I półrocze 2014

Opinia RIO dot. absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu za 2013r

Opinia RIO dot. deficytu budżetu Gminy na rok 2014

Opinia RIO dot. planowanej kwoty długu Gminy Chodzież

  • Opinia

Opinia Rio dot. wykonania budżetu za I półrocze 2013

Opinia RIO dot. możliwości spłaty pożyczki 2013

Opinie z wykonania Budżetu 2012 roku

Opinia RIO dot. możliwości spłaty pożyczki

Opinia RIO dot. deficytu i długu Gminy Chodzież

Opinia RIO do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Opnie RIO do budżetu 2013

Opinie z wykonania Budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku

Opinie z wykonania Budżetu 2011 roku

Opinia dot. prawidłowości planowanej kwoty długu

Opinia dot. możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ustalonego w budżecie na 2012 rok

Opinia dot. wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Chodzież

Opinia dot. sfinansowania deficytu budżetu ustalonego w projekcie budżetu 2012

Opinia dot. projektu budżetu Gminy Chodzież na 2012 rok

Opinie z wykonania Budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku

Opinia RIO dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej

Opinia RIO do. spłaty deficytu 2011

Opinia dot. spłaty kredytu

Opinie z wykonania Budżetu 2010 roku

Opinia dot. planowanej kwoty długu Gminy Chodzież

Opinia dot. deficytu budżetowego w 2011roku

Opinie grudzień 2010 rok

Opinie z wykonania Budżetu za pierwsze półrocze 2010 roku

Opinia w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Chodzież

Opinia w sprawie możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Chodzież

Opinie z wykonania budżetu za 2007 rok

Opinie z wykonania Budżetu za 2009 rok

Opinie do budżetu Gminy Chodzież na 2010 rok

Opinie z wykonania budżetu za 2008 rok

Opinie do budżetu Gminy Chodzież na 2009 rok