Gmina Chodzież Sprawozd.Finansowe

2020

  • Bilans budżetu JST
  • Skonsolidowany bilans JST
  • Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  • Bilans jednostki budżetowej
  • Rachunek zysków i strat
  • Informacja dodatkowa

2019

2018