Bilans z wykonania budżetu

Bilans z wykonania budżetu 2017

Rachunek zysków i strat jednostki 2016

Zestawienie zmian w funduszach jednostki 2016

Bilans z wykonania budżetu 2016

Zestawienie zmian w funduszach jednostki 2015

Rachunek zysków i strat jednostki 2015

Skonsolidowany bilans jednostki budżetowej 2015

Bilans jednostki budżetowej 2015

Zestawienie zmian w funduszach jednostki 2014

Rachunek zysków i strat jednostki 2014

Skonsolidowany bilans jednostki budżetowej 2014

Bilans jednostki budżetowej 2014

Bilans z wykonania budżetu 2014

Zestawienie zmian w funduszach jednostki 2012

Rachunek zysków i strat jednostki 2012

Skonsolidowany bilans jednostki budżetowej 2012

Bilans jednostki budżetowej 2012

Bilans z wykonania budżetu 2012

Zestawienie zmian w funduszach jednostki 2011

Rachunek zysków i strat jednostki 2011

Skonsolidowany bilans jednostki budżetowej 2011

Bilans jednostki budżetowej 2011

Zestawienie zmian w funduszach jednostki 2010

Rachunek zysków i strat jednostki 2010

Skonsolidowany bilans jednostki budżetowej 2010

Bilans jednostki budżetowej 2010

Bilans z wykonania budżetu 2015

Rachunek zysków i strat jednostki na 31.12.2013r.

Zestawienie zmian w funduszach jednostki na 31.12.2013r.

Skonsolidowany bilans jednostki na 31.12.2013r.

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu na 31.12.2013r.

Bilans jednostki budżetowej na 31.12.2013r.

Bilans z wykonania Budżetu za 2011 rok

Bilans z wykonania Budżetu za 2010 rok

Bilans z wykonania Budżetu za 2007 rok

Bilans z wykonania Budżetu za 2009 rok

Bilans z wykonania Budżetu za 2008 rok