Jesteś tutaj:   

Przetargi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież

Polska-Chodzież: Usługi związane z odpadami

2020/S 194-469484

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 09/11/2020

Czas lokalny: 09:00

Link do postępowania zarejestrowanego na Platformie zakupowej https://oneplace.marketplanet.pl lub przez profil nabywcy https://gminachodziez.ezamawiajacy.pl

Budowa drogi - Studzieniec ul. Spokojna

Wójt Gminy Chodzież

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ratajach przy ulicy Magnoliowej, obręb ewidencyjny: 0008 - Rataje, gmina Chodzież, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie (działka oznaczona numerem 377 o powierzchni 0,7882 ha).

Wójt Gminy Chodzież

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Nietuszkowo, gm. Chodzież; działka oznaczona numerem 172/6.

Wójt Gminy Chodzież

o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Kamionka, gm. Chodzież; działki oznaczone numerami 85 i 89

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Konstantynowo dz.110

Budowa drogi - Rataje Os. Łazienki

Nietuszkowo - utwardzenie terenu przy świetlicy

Budowa świetlicy - Zacharzyn

Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych na rok 2020

Wójt Gminy Chodzież o g ł a s z a

kolejny - trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ratajach, stanowiącej własność Gminy Chodzież (działka oznaczona numerem 660 - Osiedle Wierzbowe).
 

Wójt Gminy Chodzież o g ł a s z a trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chodzież, położonej w Ratajach przy ulicy Lawendowej.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właściceli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież

Budowa drogi Rataje ul. Makowa gm. Chodzież

Wójt Gminy Chodzież

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ratajach, stanowiącej własność Gminy Chodzież (działka oznaczona numerem 660 - Osiedle Wierzbowe).

Wójt Gminy Chodzież

o g ł a s z a drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chodzież, położonej w Ratajach przy ulicy Lawendowej (działka 325/10).

Dowozy szkolne uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chodzież w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021

Wójt Gminy Chodzież

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Stróżewie, stanowiącej własność Gminy Chodzież (działka 237).

 

Wójt Gminy Chodzież

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ratajach, stanowiącej własność Gminy Chodzież (działka 660).

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Chcę, więc mogę - wsparcie osób niesamodzielnych i nepełnosprawnych z Gminy wiejskiej Chodzież - świadczenie usług opiekuńczych

Budowa drogi - Studzieniec ul. Wrzosowa Gm. Chodzież

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Chcę, więc mogę - wsparcie osób niesamodzielnych i nepełnosprawnych z Gminy wiejskiej Chodzież - świadczenie usług opiekuńczych

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Stróżewko dz. 31

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Kamionka dz. 86

Wójt Gminy Chodzież

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chodzież, położonej w Ratajach przy ulicy Lawendowej (działka 325/10)

 

 

 

 

Budowa drogi - Rataje Os. Dębowe

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właściceli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież

Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych na rok 2019

Budowa drogi - Rataje Os. Dębowe

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Słomki dz. 101

Rataje - termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej

Zespół Szkolno Przedszkolny w Stróżewie: Stróżewo - rozbudowa szkoły

Wójt Gminy Chodzież

ogłasza  t r z e c i  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Chodzież na nieruchomości  gruntowej położonej  w Zacharzynie (działka gruntu oznaczona numerem 414/2 o powierzchni 0,4452 ha).
 

Wójt Gminy Chodzież

o g ł a s z a trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chodzież, położonej w Ratajach przy ulicy Lawendowej (działka 325/10).

 

Fabryka mądrości - kreda i tablica do lamusa - program rozwoju szkolnictwa w Gminie Chodzież zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Słomki dz. 101

Fabryka mądrości - kreda i tablica do lamusa - program rozwoju szkolnictwa w Gminie Chodzież zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Chc, więc mogę-wsparcie osób niesamodzielnych i nepełnosprawnych z gminy wiejskiej Chodzież

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Chc, więc mogę-wsparcie osób niesamodzielnych i nepełnosprawnych z gminy wiejskiej Chodzież

Szkoła Podstawowa im. H.Sienkiewicza w Strzelcach: Strzelce - rozbudowa szkoły

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Chc, więc mogę-wsparcie osób niesamodzielnych i nepełnosprawnych z gminy wiejskiej Chodzież

Budowa drogi - Rataje ul. Leśna Polana

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właściceli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież

Wójt Gminy Chodzież ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Chodzież do dnia 29 października 2099 r. na nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w Zacharzynie  działka 414/2 o powierzchni  0,4452 ha.
 

Wójt Gminy Chodzież ogłasza

 drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Chodzież, położonych w Ratajach przy ulicy Lawendowej (niezabudowane działki gruntu oznaczone numerami 325/9 i 325/10)

 

Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych na rok 2018

WÓJT GMINY CHODZIEŻ ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Chodzież, położonych w Ratajach przy ulicy Lawendowej (niezabudowane działki gruntu oznaczone numerami: 325/2, 325/3, 323/4, 325/5, 325/6, 325/7, 325/8, 325/9, 325/10)


szczegóły w ogłoszeniu

 

WÓJT GMINY CHODZIEŻ ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Chodzież do dnia 29 października 2099 r. na nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w Zacharzynie - działka 414/2 o powierzchni 0,4452 ha przeznaczona pod zabudowę' Teren zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej.
 

WÓJT GMINY CHODZIEŻ ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chodzież, położonej w Milczu – działka gruntu oznaczona numerem 486/1 o powierzchni 0,2020 ha przeznaczona na cele rolne.
 

WÓJT GMINY CHODZIEŻ ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chodzież, położonej w Kamionce
- działka nr 128 o powierzchni 0,2774 ha przeznaczona na cele rolne.
 

Budowa budynku świetlicy wraz z przedszkolem w Nietuszkowie

Budowa drogi - Rataje ul. Łąkowa

Budowa drogi w Zacharzynie od km 0+001 do km 0+546

Dowozy szkolne uczniów z Gminy Chodzież do Szkoły Podstawowej w Strzelcach w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019

Dowozy szkolne uczniów z Gminy Chodzież do Szkoły Podstawowej w Oleśnicy w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019


Dowozy szkolne uczniów z Gminy Chodzież do Gimnazjum przy Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019


Remont drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w m. Milcz dz. 607

Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Strzelce dz.36

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stróżewice działka 145, 146, cz. 153

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właściceli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież

Budowa drogi - Rataje ul. Górna

Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych na rok 2017

Wójt Gminy Chodzież

ogłasza  k o l e j n e  rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż  lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Chodzież – lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 28 w miejscowości Podanin.
 

Wójt Gminy Chodzież

o g ł a s z a rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Chodzież – lokal mieszkalny numer 3 w budynku numer 28 w Podaninie.
 

Wójt Gminy Chodzież

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chodzież, położonej w Strzelęcinie – nieruchomość rolna oznaczona numerem ewidencyjnym 4/3 o powierzchni 0,4686 ha.
 
 

Wójt Gminy Chodzież

Wójt Gminy Chodzież ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 28 w miejscowości Podanin
 

Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy

Budowa drogi dojazdowej do pól i oświetlenia drogowego w m. Rudki dz. 38

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zacharzynie

Budowa drogi Studzieniec

Wójt Gminy Chodzież

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 3 w budynku numer 28 w miejscowości Podanin, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Chodzieży księga wieczysta kw. nr PO1H/00026040/6, wraz z udziałem wynoszącym 1156/10000 części w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 445/1 o powierzchni 0,2036 ha i częściach wspólnych budynku, objętych księgą wieczystą kw. nr PO1H/00025091/1.
 

Wójt Gminy Chodzież

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 1 w budynku numer 3 w miejscowości Kamionka wraz z udziałem wynoszącym 5560/15744 części w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 131 o powierzchni 0,2402 ha i częściach wspólnych budynków, objętej księgą wieczystą kw. nr PO1H/00027141/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chodzieży.
 

Wójt Gminy Chodzież

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Chodzież do dnia 29 października 2099 r. na nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w obrębie wsi Milcz, oznaczonej jako działka 365 o powierzchni 0,1191 ha wraz z prawem własności budynku mieszkalnego pełniącego dawniej funkcję „dróżniczówki" i budowli - ogrodzenia i studni kopanej.
 

Wójt Gminy Chodzież ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego: lokal mieszkalny w budynku Nr 32 w miejscowości Stróżewice.

Budowa boiska Oleśnica

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chodzież

Dowozy szkolne dzieci z gminy Chodzież do Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017

Dowozy szkolne dzieci z gminy Chodzież do Szkoły Podstawowej w Oleśnicy w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017

Dowozy szkolne dzieci z gminy Chodzież do Szkoły Podstawowej w Strzelcach w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017

WÓJT GMINY CHODZIEŻ

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Nietuszkowo, oznaczonej jako działka 225
 

WÓJT GMINY CHODZIEŻ

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Nietuszkowo, oznaczonej jako działka 132/3
 

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 zł

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Konstantynowo dz.183

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Milczu

Budowa drogi - Podanin ul. Topolowa

 

Wójt Gminy Chodzież ogłasza rokowania

po trzecim przetargu ustnym ograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chodzież

 

WÓJT GMINY CHODZIEŻ

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chodzież, położonej w obrębie wsi Rataje
 
 

Budowa dróg gminnych Strzelce - Strzelęcin