Jesteś tutaj:   
  • »
  • »
  • »
  • »
  • Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi
społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe o
numerze RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/17, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 na lata 2014-2020, ogłoszonego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego