Jesteś tutaj:   

Inne

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2

Usługi
społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe,
ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020
na lata 2014-2020, który został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi
społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe o
numerze RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/17, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 na lata 2014-2020, ogłoszonego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 

Projekt konkursowy "Sposób... na Nietuszkowo"

 
Aby zapoznać się ze szczegółami projektu KLIKNIJ

Kurs prawo jazdy

Szczegółowe informacje kliknij tutaj!