Jesteś tutaj:   

Pożytek publiczny

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chodzież w 2021 roku.

Wniosek Stowarzyszenia SOCIUS dot. powierzenia zadania organizacji dożynek gminnych w 2020r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chodzież w 2020 roku.

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chodzież w 2019 roku.

  • Zarządzenie
  • Regulamin
  • Załączniki
  • Protokół  

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chodzież w 2019 roku.

Zarządzenie 

Regulamin

Załączniki

Protokół

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Chodzież z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji Programu.

  • Zarządzenie
  • Zarządzenie powołanie komisji
  • Ogłoszenie wyniku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chodzież w 2018 roku z zakresu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania

  • Zarządzenie
  • Dokumenty
  • Powołanie komisji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chodzież w 2018 roku.

Zarządzenie 

Regulamin

Zmiana do regulaminu

Załączniki 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chodzież w 2017 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chodzież w 2016 roku.