Urząd Skarbowy

Dane teleadresowe US w Chodzieży

ul. Ofiar Gór Morzewskich 1 , tel. (0-67) 282-78-71