Informacja o złożonych do Wójta Gminy Chodzieży petycjach w roku 2021r.

LP

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 1 TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO SPOŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY  SKAN

 dot. poparcia Temczasowej Rady Stanu

 

 23.02.2021  26.03.2021 Komisja Skarg wniosków i petycji  Uchwała
 2

Małgorzata Koralewska-Kordel

Krzysztof Kordel

Daria Kordel-Walkowiak

SKAN

dot. przebiegu drogi S11

11.03.2021  26.03.2021 Komisja Skarg wniosków i petycji Uchwała
3

Bernadeta Ostrowska

SKAN

dot. przejęcia drogi w sołectwie Stróżewo

27.04.2021 28.05.2021 Komisja Skarg wniosków i petycji