Informacja o złożonych do Wójta Gminy Chodzieży petycjach w roku 2020r.

 

LP

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 1

 Piotr Sterkowski

Marcin Wytrzyszczewski

Skan

 Szczepienia COVID

 

 12.2020      Odpowiedź