Informacja o złożonych do Wójta Gminy Chodzieży petycjach w roku 2017r.

 

 Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 1. Szulc-Efekt sp. z o.o.  Skan petycji
Petycja do Dyrektora Szkoły o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach  15.09.2017  22.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Infomacja
 2 Szulc-Efekt sp. z o.o.  Skan petycji
Analiza optymalizacji wydatkowania środków publicznych w obszarze zapewnienia karmy dla wolno żyjących kotów.  02.10.2017  09.10.2017   Skan odpowiedzi