Zarządzenie Nr 238/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28.12.2012 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok