Zarządzenie Nr 236/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28.12.2012 w sprawie uprawnień kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów