Zarządzenie Nr 235/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28.12.2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Chodzież