Zarządzenie Nr 234/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 7.12.2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok