Zarządzenie Nr 230/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28.11.2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego