Zarządzenie Nr 226/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14.11.2012 w sprawie ustaleniu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2013 - 2020