Zarządzenie Nr 223/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 9.11.2012 w sprawie powołania Komisji ds. oceny dokumentacji stanowiący zasób niearchiwalny z wyborów uzupełniających z 15.07.2012r.r.