Zarządzenie Nr 222/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.10.2012 w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia konsultacji Programu Współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi na rok 2013