Zarządzenie Nr 219/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.10.2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę