Zarządzenie Nr 208/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 05.10.2012 w sprawie wysokości nagrody Wójta dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chodzież