Zarządzenie Nr 204/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 7.09.2012 w sprawie zmiany planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2012