Zarządzenie Nr 197/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17.08.2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2012