Zarządzenie Nr 191/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14.08.2012 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych administracji rządowej na rok 2012