Zarządzenie Nr 188/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27.07.2012 w sprawie powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Chodzież