Zarządzenie Nr 179/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.06.2012 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu w świetlicy wiejskiej w Ratajach