Zarządzenie Nr 172/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 12.06.2012 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych