Zarządzenie Nr 171/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 12.06.2012 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych