Zarządzenie Nr 167/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17.05.2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelcach