Zarządzenie Nr 165/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 23.04.2012 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej do wykonania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Chodzież