Zarządzenie Nr 163/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 23.04.2012 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chodzież do akceptowania do zapłaty dowodów księgowych