Zarządzenie Nr 162/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 23.04.2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. opiniowania przydziału mieszkań komunalnych i socjalnych