Zarządzenie Nr 161/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 24.04.2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012r.