Zarządzenie Nr 160/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 23.04.2012 w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do podpisywania w imieniu Wójta Gminy Chodzież decyzji administracyjnych, zaświadczeń i innych dokumentów