Zarządzenie Nr 156/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 23.04.2012 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2012