Zarządzenie Nr 151/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.03.2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok