Zarządzenie Nr 149/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.03.2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych