Zarządzenie Nr 148/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.03.2012 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych