Zarządzenie Nr 145/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28.03.2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chodzież za rok 2011