Zarządzenie Nr 144/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 20.03.2012 w sprawie przyjęcia regulaminu komisji konkursowej dot. rozwoju sportu na terenie Gminy Chodzież