Zarządzenie Nr 142/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 9.03.2012 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Chodzież