Zarządzenie Nr 137/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15.02.2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Chodzież