Zarządzenie Nr 136/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15.02.2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok